Cygnus - mail van Thomas Peters: Project Supermarktcoach
Beste ouders van eerste- en tweedeklassers,

We moesten er even op wachten, maar nu weten we dat het uitgestelde project rond gezonde voeding(skeuzes) Supermarktcoach van start is gegaan.

Het betreft een samenwerking van de VU, AH en het Cygnus. Centraal staat een workshop in Albert Heijn, waaraan telkens halve klassen meedoen. Daaromheen een aantal activiteiten door de VU.

De workshops vinden in de eerste helft van maart plaats, volgens onderstaand schema. Mocht u vragen hierover hebben, hoor ik dat graag.

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd. Ik hoop van harte dat we hiermee de gezondheid van uw kind ondersteunen.

Hartelijke groeten,
Thomas Peters
Afdelingsleider leerjaar 1 en 2

1a = 5 maart
1b = 9 maart
1c = 7 maart
1d = 7 maart
1e = 6 maart

2a = 7 maart
2b = 12 maart
2c = 8 resp. 9 maart
2d = 8 maart
2e = 13 maart
2f = 15 maart