C Y G N A L E M E N T      nieuwsbrief         januari 2016

Beste ouders,

De nieuwsbrief “Cygnalement” wordt elke maand digitaal verspreid. Het is een vooruitblik op ons inziens belangrijke activiteiten van het Cygnus Gymnasium. Alle belangrijke data staan weliswaar op de website en u ontvangt in de meeste gevallen meer gedetailleerde informatie per brief, maar het is wellicht prettig om een overzicht te hebben.

Paul Scharff

Rector

Tweede tijdvak vanaf 25 januari

Deze week zijn we aan de tweede helft van het schooljaar begonnen met nieuwe roosters voor docenten en leerlingen. Dat is vooral nodig omdat halverwege het schooljaar de lessentabel (het aantal lessen per week) van een behoorlijk aantal vakken verandert.

27 januari Sound of Cygnus

Aanstaande woensdag is onze jaarlijkse cultuuravond door en voor de leerlingen (waarbij de ouders uiteraard van harte welkom zijn). Dit jaar een bijzondere editie waarbij de secties muziek en natuurkunde voor de pauze op creatieve en ludieke wijze de parallellen laten zien tussen de kwantummechanica en de  muziek. Aanvang: 19.30 uur, in de mediatheek. Toegang gratis. 

29 januari stage leerjaar 3

De leerlingen van leerjaar 3 hebben op vrijdag 29 januari hun beroeps- oriënterende stagedag. Ze hebben dan geen les, maar gaan ervaren hoe werk en beroep er in de praktijk van alledag uitzien. Het is nog een hele opgave om elke leerling aan een relevante stageplaats te helpen. Dat is vooral gelukt dankzij de grote bereidwilligheid van ouders om mee te denken en op het eigen werk een mogelijkheid te scheppen voor één van onze leerlingen.

3 februari tweede Open dag

We kijken met grote tevredenheid terug op de Open dag van 21 januari. Zowel bij de lesjes in de middag als het open huis ’s avonds was de belangstelling enorm. Op woensdag 3 februari organiseren we hetzelfde programma nog een keer voor de leerlingen van groep-8 en hun ouders. Omdat er ’s avonds heel veel leerlingen van school ook in de weer zijn, vervalt het eerste lesuur van donderdag 4 februari voor alle leerlingen.

12 februari vertaalwedstrijd Latijn en Grieks

De beste vertalers onder de leerlingen van de vijf Amsterdamse gymnasia bereiden zich al een jaar voor op de traditionele vertaalwedstrijd, georganiseerd in samenwerking met UvA en VU. Het Cygnus verdedigt de vorig jaar behaalde titel bij Grieks. Een vijftiental vijfde- en zesdeklassers zal er alles aan doen om de eer van de school hoog te houden, te meer daar het een thuiswedstrijd is.

Toetsweek anders dan anders

In de jaarplanning staat de tweede toetsweek voor de bovenbouw van maandag 15 t/m vrijdag 19 februari. Op verzoek van de zesdeklassers starten we echter al op vrijdag 12 februari met de toets wiskunde. De lessen van de donderdag-middag (v.a. het zesde lesuur) zijn dan facultatief voor de zesdeklassers. Voor leerjaar 4 en 5 verandert er niets aan de oorspronkelijke planning.

Anders dan anders hebben ook de leerjaren 1 t/m 3 op maandag t/m woensdag een toetsweek(je). Vooralsnog eenmalig. Twee toetsen per dag, in de ochtend,  zodat ze de rest van de dag kunnen besteden aan de voorbereiding van de toetsen van de dag erna. Gedurende deze drie dagen volgen de docenten een scholingsprogramma en gebruiken zij de tijd (naast de correctie van de toetsen) om met hun vakgroep te werken aan de verdere ontwikkeling van het curriculum. 

23 februari kick-off profielwerkstukken leerjaar 5

Op 23 februari wordt in de vijfde klassen het startsein gegeven voor het maken van het profielwerkstuk (PWS). In de mediatheek krijgen de leerlingen informatie over de te volgen route en de mijlpalen die onderweg behaald kunnen worden. Vóór de zomer staan de keuze van het vak, de begeleider, het onderwerp en het plan van aanpak centraal. Na de zomer het eigenlijke onderzoek en de verslaglegging. En tot slot, begin december, de presentatie aan de ouders en de medeleerlingen.   

Rapportvergaderingen

In de week na de vakantie, van maandag 7 t/m vrijdag 11 maart zijn de vergaderingen m.b.t. het tweede rapport. We werken dit keer niet met een verkort lesrooster, wel vervallen de lessen van het 8e en 9e uur. Zo snel mogelijk na deze vergaderingen geven we het rapport aan de leerlingen mee.

Examenlezingen 7 en 9 maart

Op 7 en 9 maart, beide keren om 18.45 uur, kunnen onze eindexamen-kandidaten een lezing bijwonen over (het werk van) de auteurs die dit jaar bij de centrale examens van de klassieke talen aan de orde komen. Op 7 maart op het 4e Gymnasium (Herodotus) en op 9 maart op het Ignatius Gymnasium (Virgilius).

Voorjaarsvakantie

Van maandag 29 t/m vrijdag 4 maart is het voorjaarsvakantie. Maandag 7 maart zijn alle leerlingen huiswerkvrij.

Toneel op 9 en 10 maart

Om naar uit te kijken: onze jaarlijkse toneelvoorstelling. Na het eclatante succes van Romeo en Julia vorig jaar, is het nu de beurt aan Bertolt Brecht met zijn Dreigroschenoper. Vooralsnog zijn er drie voorstelling gepland: woensdag 9 maart om 14.30 en 20.00 uur en donderdag 10 maart om 20.00 uur.

Vraag van het Schoolorkest

Al enige tijd oefenen iedere dinsdagmiddag zo ’n twintig leerlingen onder leiding van muziekdocent Ernest Dobber voor de eerste uitvoering van ”hun” school- orkest. De heer Dobber zou het prettig vinden om tijdens de repetities ondersteuning te krijgen van een ouder voor wat hand- en spandiensten en ook om een klankbord te hebben. Mocht u interesse hebben, graag een mail aan Sigzaima Niklas (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Drie vacatures in de Ouderraad

De ouderraad (OR) houdt zich bezig met structurele, algemene zaken en de communicatie tussen de schoolleiding en de ouders. De OR vergadert ongeveer eens per twee maanden met de rector.  Er zijn momenteel drie plaatsen vacant. Wanneer uw kind in de onderbouw zit, is dat een pré. Als u zich wilt aanmelden of wanneer u persoonlijk contact wilt voor meer informatie, dan kunt u het beste een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..