C Y G N A L E M E N T     nieuwsbrief                   april 2016

Beste ouders,

De nieuwsbrief “Cygnalement” wordt elke maand digitaal verspreid. Het is een vooruitblik op ons inziens belangrijke activiteiten van het Cygnus Gymnasium. Alle belangrijke data staan weliswaar op de website en u ontvangt in de meeste gevallen meer gedetailleerde informatie per brief, maar het is wellicht prettig om een overzicht te hebben.

Renée Kloos, rector

Activiteitenweek

De komende week zijn er geen lessen. Dat geldt aanstaande vrijdag ook al voor de vijfdeklassers wanneer zij, met het vliegtuig, naar Italië (Rome/Florence of Rome/Pompeï) of Griekenland gaan voor de reis waar zij al vijf jaar naar toe leefden. Terugkeer een week later op 22 april.

De eerste- en tweedeklassers doen door de week heen het “Amsterdamproject”, in school en in de stad. Daarnaast gaan de eersteklassers op woensdag naar Xanten en doen zij op vrijdag het creatieve project “Moving Art” in de school. Een aantal eersteklassers helpt in plaats daarvan mee aan de organisatie van de Koningsspelen op hun oude basisschool. De tweedeklassers doen naast het Amsterdamproject op donderdag en vrijdag een sportief/biologische activiteit: “Meet de atleet”.

De leerlingen uit de derde klas hebben hun “Waterweek”, deels in school en deels in Hei- en Boeicop. Ook zijn zo’n twintig derdeklassers deze week de gastheer van de leerlingen van onze uitwisselingspartner, het gymnasium van het Tjechische Jihlava.

De vierdeklassers vertrekken maandag naar Londen of Parijs en komen op donderdag weer terug.

En tot slot zijn er voor de zesdeklassers facultatieve examentrainingen. In de week na de meivakantie beginnen immers de centrale examens.   

Meivakantie

Twee weken welverdiende vakantie (voor de leerlingen..). Maandag 9 mei beginnen we weer. De maandag is huiswerkvrij.

Fast Lane studiereis naar UK

In de week na de meivakantie gaan de tweede- en derdeklassers die het Fast Lane programma volgen van dinsdag 10 t/m vrijdag 13 mei naar Bath en Oxford om het geleerde (extra Engels) in praktijk te brengen. Ze worden begeleid door mevrouw Kloos en de heren Brood, Hensen en Koster.

Eindexamens

Op donderdag 12 mei starten de Centrale Eindexamens op de vierde verdieping. Tot en met donderdag 26 mei. Op 16 juni verwachten we de uitslag van het eerste tijdvak. We wensen onze zesdeklassers heel veel succes!

Maatschappijleer en ANW 2016-2017

Samen met de Medezeggenschapsraad hebben we besloten dat er vanaf komend schooljaar geen ANW (algemene natuurwetenschappen) meer gegeven wordt in de vijfde klas (naar aanleiding van een wetswijziging). Om de lessentabel evenwichtig te houden voor de leerlingen verplaatsen we het verplichte vak maatschappijleer van de vierde naar de vijfde klas.  

Toetsweken in schooljaar 2016-2017

Dit schooljaar hadden de leerlingen uit de onderbouw tijdens de tweede toetsweek van de bovenbouw (in februari) gedurende drie dagen ook een eigen  (mini) toetsweek. Een enquête onder de leerlingen wees uit dat zij daar zeer tevreden over waren omdat het de toetsdruk in die periode aanzienlijk verlaagde. Reden voor ons om komend school jaar ook de onderbouw-leerlingen in die week alleen maar toetsen en geen lessen te geven. Voor de derde toetsweek aan het eind van het jaar gold dat al; de tweede toetsweek komt daar dus bij. De eerste toetsweek blijft het privilege van de bovenbouw.  

Ouderbijdragen 2016-2017

Het Cygnus werkte tot nu toe met een vaste ouderbijdrage per schooljaar (zes jaar hetzelfde bedrag). Dat gaan we vanaf komend jaar veranderen. Door wijzigingen in (vooral) het reizenprogramma was het inmiddels onduidelijk wat de relatie was tussen het bedrag dat u per jaar betaalde én het programma dat daaruit bekostigd werd. Aan het eind van dit schooljaar ontvangt u een brief met de feitelijke kosten voor het leerjaar waar uw kind volgend jaar zit. Dat bedrag wordt verrekend met wat u de jaren hiervoor te veel of te weinig heeft betaald (in relatie tot de feitelijke kosten van die jaren).  

Eerste ouder/tweede ouder

In ons administratiesysteem Magister staan bij de meeste leerlingen de gegevens van twee ouders vermeld. Bijna alle informatie van de school mailen we naar zowel ouder 1 als ouder 2 (het jargon van Magister). Er is echter één uitzondering: de uitnodiging voor de 10-minuten gesprekken. Deze kunnen maar naar één ouder gezonden worden want anders gaat het technisch mis met het aan de uitnodiging gekoppelde inroosterprogramma van de gesprekken met de docenten. Jammer maar het is niet anders.