C Y G N A L E M E N T nieuwsbrief december 2016

Beste ouders,
De nieuwsbrief “Cygnalement” wordt maandelijks digitaal verspreid. Het is een vooruitblik (en soms een kleine terugblik) op activiteiten van het Cygnus Gymnasium. Belangrijke data staan ook op de website in de jaarplanner en u ontvangt in voorkomende gevallen meer gedetailleerde informatie per post of mail.
Hartelijke groet,
Renée Kloos
rector

Sinterklaas 5 december

Maandag 5 december zwaait Sinterklaas zijn scepter in onze school. De leerlingen zijn gewaarschuwd! Vanaf 13.00 uur vieren de leerlingen Sinterklaas op geheel eigen wijze.

Aanpakavond leerjaar 2 6 december

Op dinsdagavond 6 december, aanvang 19.30 uur, is er een zogenaamde “aanpakavond” voor de ouders van de leerlingen uit de tweede klas. Het thema van de ouderavond is ‘We pakken het aan!’
Sommige ouders en leerlingen zijn al nadrukkelijk uitgenodigd, maar ook ouders die geen brief hebben ontvangen zijn welkom met hun kind. Wel graag even aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ouders, leerlingen en school wisselen van gedachten over de vraag hoe de leerlingen thuis het best geholpen kunnen worden bij hun huiswerk en een effectieve voorbereiding op de toetsen. De nadruk ligt op de ontwikkeling van schoolse vaardigheden (executieve functies).
Bij sommige leerlingen zien we in Magister enkele onvoldoendes op de cijferlijst. Wij vermoeden dat deze vooral veroorzaakt worden door problemen met de executieve functies. Een leerling met onvoldoendes heeft vaak te weinig zicht op wat er gedaan moet worden en hoe het gedaan moet worden. Het overzicht, het doel en perspectief, de aanpak en de werkhouding zijn van groot belang tijdens het leerproces. We willen ouders en leerlingen handreikingen bieden om te komen tot betere studieresultaten door andere inzichten. Via een intensievere samenwerking tussen school, ouders en de leerling zelf is veel winst te behalen. Er is in de presentatie aandacht voor actuele, wetenschappelijk onderbouwde theorieën over motivatie, het brein en leren, huiswerkmethodes en gedrag. Belangrijke onderwerpen zoals weerstand bieden aan impulsen, efficiënte plannen maken, omgaan met verandering en inzicht hebben in je eigen mindset, gedrag en houding komen kort aan bod. Wij hopen iedereen voldoende inzicht te geven om samen tot een oplossing te komen.

Inschrijven voor tien-minutengesprekken docenten 5-12 december

Van 5 tot en met 12 december kunt u zich inschrijven voor de 10-minutengesprekken met vakdocenten, die op 19 december plaatsvinden. Onze roostermaker, Kees de Gooijer, heeft u hierover informatie gestuurd. Zoals u weet, heeft u zelf de mogelijkheid om in Magister de behaalde cijfers te bekijken. De gesprekken zijn echt bedoeld voor vakdocenten en niet voor mentoren. Met de mentor kunt u altijd afzonderlijk een afspraak maken, indien u daar aanleiding toe ziet.

Herkansingen en inhalen leerjaar 4, 5 en 6 7 december

Aanstaande woensdag 7 december zitten onze bovenbouwers in de ochtend hun herkansingen en inhaaltoetsen te maken per klas gesorteerd in dertien lokalen. Hun lessen vangen weer aan vanaf het vierde uur, maar een aantal zal dan nog steeds aan het werk zijn. Er zijn nogal wat leerlingen, die meerdere toetsen moeten inhalen. Zij zullen hun best doen om een groot gedeelte op woensdag af te wikkelen, maar in sommige gevallen is het onvermijdelijk, dat een andere inhaalafspraak later in dit blok gemaakt dient te worden op individuele basis.

Rapportvergaderingen 8 tot 16 december

Vanaf volgende week donderdag 8 december vergaderen docenten over zowel welzijn van leerlingen als de behaalde resultaten in het eerste blok. Leerlingen moeten op die dagen vooral de wijzigingen in hun rooster in de gaten houden. Rapporten worden in week 50 en 51 uitgedeeld.

Profielwerkstukavond 15 december

Op de profielwerkstukavond van donderdag 15 december presenteert een aantal zesdeklassers voor ouders en andere belangstellenden in de aula hun profielwerkstuk. We hebben hiervoor de beste, leukste en leerzaamste exemplaren geselecteerd. Inloop: 19.15 uur. Aanvang: 19.30 uur.

Excursie Brussel leerjaar 6 AK & EC 16 december

Op vrijdag 16 december gaan de zesdeklassers met economie in hun pakket naar het Europees Parlement in Brussel. Zij krijgen een lezing van Robert Farla, die voor Buitenlandse Zaken werkt en lid is van de permanente vertegenwoordiging van de EU. Ook worden de Cygnianen rondgeleid door de vergaderzaal. Tot slot uiteraard een korte verkenning van het centrum van Brussel. Voor meer informatie: http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/role-play-game

Kerstviering, kerstdiner en kerstgala 22 december

De kerstviering en het daaropvolgende diner en gala vinden allemaal op donderdag 22 december plaats. De tijden van de viering staan in de jaarplanning. ’s Middags zijn de leerlingen vrij om hun bijdrage aan het diner (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert) bij elkaar te kokkerellen.
Het diner begint voor leerjaar 1 en 2 om 18.30 uur en voor de andere leerjaren om 19.30 uur. Aansluitend het Gala, dat voor de eerste klas tot uiterlijk 23.00 uur duurt, voor de tweede tot 23.30 uur en voor klas 3 t/m 6 tot uiterlijk 00.30 uur. U ontvangt hierover nog een mail met meer informatie.
De volgende dag, vrijdag 23 december zijn alle leerlingen vrij. Docenten hebben dan nog een overleg en vieren hun eigen feestje om het jaar af te sluiten.

Bericht van de Deelraad

Met het vertrek van voorzitter Hann van Schendel is er een ruimte ontstaan in de personeelsgeleding van de Deelraad. De Deelraad heeft besloten om Paul van Ravels te vragen om deze functie te vervullen tot aan de zomervakantie. Tot ons genoegen heeft hij hiermee ingestemd. Hiermee ziet de personeelsgeleding er als volgt uit:
- Janneke de Vlas, voorzitter
- Paul van Ravels, secretaris
- David Dijkman
- Jan Veldstra
Voor de oudergeleding van de Deelraad worden eind dit jaar verkiezingen gehouden. Er komen dan twee plekken vacant. Ouderraad
Wilt u contact met de Ouderraad? Via de mail is het handigst: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerstvakantie 26 december – 6 januari

Namens het hele team van het Cygnus wensen we alle ouders en leerlingen heel fijne feestdagen en het allerbeste voor 2017!