In leerjaar 1 noemen we de tijd tot de herfstvakantie wenperiode. Dat merk je vooral aan de onderstaande zaken.

wat er gebeurt

  • De mentor werkt met de klas aan studievaardigheden (samenvatten, woordjes leren e.d.).
  • De vakdocent legt heel goed uit wat het huiswerk is. Met name voor toetsen legt hij/zij heel goed uit hoe je moet leren, hoeveel tijd je eraan moet besteden en hoe hij/zij zal overhoren.
  • Bij elk vak is de eerste schriftelijke overhoring, een zogeheten SO, een succes-SO.

zelf bepalen of je cijfer meetelt

Je mag zelf beslissen of het behaalde cijfer meetelt. Dat doen we omdat je eerste cijfer soms tegenvalt omdat je niet goed begrepen had wat nu precies de bedoeling was. 

Na de wenperiode beheers je hopelijk je studievaardigheden en kun je (al) beter voorspellen hoe toetsen eruit zullen zien. Een voorbereid mens telt voor twee.