Rector Hanneke de Gier is door het College van Bestuur van de stichting ZAAM volgens Art. 1, lid 2 van het ZAAM Examenreglement VO 2018-2019, gemachtigd het examen te organiseren en alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.

Conrector bovenbouw Jasmina Abbassi is door de rector aangewezen om de verantwoordelijkheid te dragen voor het organiseren van het examen en alle noodzakelijke werkzaamheden.

Examensecretaris Chris van Bree is door de rector aangewezen volgens Art. 2, lid 2 van het ZAAM Examenreglement VO 2018-2019 om namens de conrector het Centraal schriftelijk examen te organiseren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het Centraal schriftelijk examen uit te voeren.

Mevouw Ariette Kuhler is door de rector aangewezen om namens de conrector het Programma van toetsing en afsluiting te co√∂rdineren.

Volgens Art. 5, lid 5 van het ZAAM Examenreglement VO 2018-2019, worden het examenreglement, zowel het algemene als het schoolspecifieke deel, en het Programma van toetsing en afsluiting door de directeur jaarlijks voor 1 oktober toegezonden aan de Onderwijsinspectie en verstrekt aan de kandidaten.

De rector heeft volgens Art. 13, lid 1 van het ZAAM Examenreglement VO 2018-2019, een commissie aangesteld die de uitslag van het examen vaststelt. Deze examencommissie bestaat uit mevrouw Annemieke de Bruin, mevrouw Maartje van de Wiel, conrector Jasmina Abbassi en examensecretaris Chris van Bree.