Grieksvluchtelingenkamp

Vijfenzeventig Amsterdamse vijfdeklassers hebben op hun werkweek in Griekenland een vluchtelingenkamp bezocht bij Thermopylae. De plaats is beroemd, omdat driehonderd Spartanen er ooit het Perzische leger tegenhielden. Sinds 2016 worden er op lokaal initiatief vooral Syrische vluchtelingen opgevangen.

De leerlingen van het Cygnus Gymnasium vinden dat hun werkweek niet alleen om tempels en musea kan draaien. ‘Je kunt wel allerlei dingen uit het verleden gaan bekijken, maar het is er nú een puinhoop. Daar kun je niet omheen.’ Het is het derde jaar op rij dat gymnasiasten het kamp bezoeken.

Ze hebben deze week twee middagen gevoetbald, getekend en gespeeld met de honderden kinderen in het kamp. Ook hebben ze een cheque overhandigd ter waarde van ruim vijftienduizend euro, die ze zelf in Amsterdam door sponsorlopen hebben bijeengebracht.

‘Het is heel heftig om die kinderen zo te zien’, zei een leerling na het bezoek. ‘Ik besefte ook ineens hoeveel geluk ik heb dat ik in Nederland ben opgegroeid.’ Een andere leerling had het prachtig gevonden om de kinderen een mooie dag te geven. ‘Als het kon zou ik dit elke dag doen. Ik vertrok met een traan, maar ik ben vastberaden om in Nederland door te gaan om deze mensen te helpen!’

Met vriendelijke groet,

Joris Verheijen
Docent filosofie Cygnus Gymnasium en reisbegeleider