Hoe zit een filosofisch betoog in elkaar? Hoe maak je de gedachten waaruit het is opgebouwd aanschouwelijk? Leerlingen uit de vierde klas kregen de opdracht om in groepjes de betoogstructuur van een korte tekst uit Spinoza’s Ethica te visualiseren met behulp van Lego. De constructie moest in de eerste plaats de stappen in Spinoza’s redenering zichtbaar maken, bonuspunten waren te verdienen als het bouwsel ook nog Spinoza’s ideeën verbeeldde. Op de foto’s: het huis van Oriane, Anna Rosa, Dana en Dafina, dat in eerste instantie leek in te storten, maar dat met de argumenten van Spinoza gaandeweg steeds sterker werd. Jemelia, Benthe, Marit en Lena bouwden een echte cartesiaanse homunculus: een verbeelding van het mannetje dat volgens Descartes in de cockpit van ons lichaam alle bewegingen bestuurde, maar waarvan Spinoza liet zien dat het helemaal niet zo machtig was.

Joris

Spinoza1

Spinoza2

Spinoza3

Spinoza4

Spinoza5

Spinoza6

Spinoza7

Spinoza8