Afgelopen weken zijn de leerlingen van leerjaar 5 druk bezig geweest met een sponsorloop voor de hele school. Dat gebeurde tijdens de reguliere gymlessen in het Oosterpark.

De sponsorbijdragen kunnen worden overgemaakt naar NL54RABO0173983618 t.n.v. Cygnus Gymnasium o.v.v. voor- en achternaam leerling en de code 93998.

A.s. vrijdag 12 april 2019 bezoekt een groep van deze leerlingen het vluchtelingenkamp in Griekenland.