Klassieke OlympiadenMedio oktober 2019 namen 16 Cygnianen deel aan de 1e ronde van de Olympiaden Latijn en Grieks. Deze ronde werd gehouden op school en kwam neer op een ongeziene tekst met 25 gevarieerde vragen. De scores werden ingestuurd naar de landelijke organisatie en toen was het wachten geblazen. Hoe zouden de resultaten van onze Cygnus-kandidaten zich verhouden tot die van de 600 andere deelnemende gymnasiasten in Nederland? Op 14 november kwam de uitslag: acht leerlingen zijn door naar de 2e ronde Latijn op 24 januari 2020 in Hilversum. Twee kandidaten hebben zich geplaatst voor de 2e ronde Grieks een kleine week later.

ResultatenDe scores van de eerste ronde Latijn resulteerden in maar liefst 7 Cygnianen bij de eerste 20. Of is het mooier om te zeggen “twee in de top 3”? Wat verder nog opvalt is dat onze Ella Slot door is naar beide 2e rondes, zowel Latijn als Grieks dus.

Voor deze tweede rondes in januari 2020 moet een pensum worden voorbereid: een stuk Juvenalis voor Latijn en bij Grieks een passage uit Herodotus. In het gebouw van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum zullen de zwaantjes dan bevraagd worden over deze fragmenten (inhoud, taal en context), maar zullen ze ook een creatieve opdracht voorgeschoteld krijgen. Bij dit onderdeel van de wedstrijd begint iedereen weer bij nul. Dus de resultaten uit ronde 1 zijn een mooie indicatie maar absoluut nog geen garantie voor een plaats in de finale op 28 maart 2020 in het RMO in Leiden.

Alle Cygnus-deelnemers aan deze Olympiade hebben in de afgelopen jaren Latijn geleerd middels "Lingua Latina: Familia Romana" van Hans Ørberg, de methode die we op het Cygnus "Levend Latijn" noemen. Nu is een aardige score bij een wedstrijd niet het hoofddoel van onze Latijn-didactiek, maar het sterkt ons wel in de overtuiging dat "Levend Latijn" met (zeker in de eerste jaren) weinig nadruk op correct vertalen naar het Nederlands en meer op het doorgronden van de systematiek van het Latijn zelf, niet alleen aantrekkelijk is voor de meeste leerlingen, maar ook het beste kan halen uit onze beste leerlingen. (Brons en twee eervolle vermeldingen bij de hoofdstedelijke vertaalwedstrijd Latijn op 11 januari 2019 passen ook in dit verhaal.)

[ Eric Schneiders ]