Noster Jasper venit, vidit, vicit. Of beter: ἦλθεν, εἶδεν, ἐνίκησεν. Jasper Roosmale Nepveu (klas 6A) heeft de jaarlijkse vertaalwedstrijd Grieks gewonnen voor leerlingen van het Vossius, Barlaeus, Ignatius, het 4e en het Cygnus.

Voor de wedstrijd, die op vrijdag 6 februari 2015 werd gehouden, hadden VU en UvA prominente classici afgevaardigd voor een pittige opgave voor zowel Latijn als Grieks.

De juryleden Gerard Boter (VU) en Charles Hupperts (UvA) benadrukten dat de winnende vertaling een doolhof was vol gekras, geknoei en gestreep, maar dat ze geen enkele fout hadden kunnen ontdekken in de vertaling.

Jaspers naam zal gegraveerd worden op de wisselbeker Grieks, die dit jaar in onze prijzenkast te vinden zal zijn.