afbartikelnrcnext09sept2015Op 9 september 2015 verscheen een artikel in nrc.next over Levend Latijn, de methode die ook op het Cygnus nu al in de eerste vier leerjaren wordt gebruikt.

Met Levend Latijn bedoelen we op het Cygnus een combinatie van drie dingen. Ten eerste gebruiken we bij Latijn het boek van Ørberg: LINGVA LATINA per se illustrata (pars prima: Familia Romana). Ten tweede gebruiken de classici in (een deel van) de les gesproken Latijn. En tenslotte wordt er in de schriftelijke toetsen niet vertaald van het Latijn naar het Nederlands: de leerlingen krijgen vragen in het Latijn die ze in het Latijn beantwoorden en lees- en invul-opdrachten zoals die ook worden gebruikt bij de moderne vreemde talen.

In 2013 is het Cygnus begonnen met een pilot in twee klassen. Inmiddels (2017) zijn de classici omgeschakeld en bijgeschoold en krijgen alle leerlingen in de eerste vier leerjaren en één 5e klas "Levend Latijn".

[Klik op de afbeelding om het artikel als PDF te openen.]