excijfersDe inspectie van het onderwijs publiceert jaarlijks gegevens en rapporten over alle scholen in Nederland. Dus ook over het Cygnus.

In september 2015 is er een zogeheten "Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek" uitgekomen.

De Opbrengstenkaart 2015 van het Cygnus laat zien hoe de examencijfers van een school zich verhouden tot het landelijk gemiddelde.

Ook bestaat er nog een overzicht van de Meerjarenopbrengst over de beschikbare gegevens van drie examenjaren.