C Y G N A L E M E N T      nieuwsbrief             november 2017

Namens de schoolleiding

De nieuwsbrief “Cygnalement” wordt zes tot acht keer per schooljaar digitaal verspreid. Het is een vooruitblik op de activiteiten van het Cygnus Gymnasium. Belangrijke data staan ook op de website in de jaarplanner en u ontvangt in voorkomende gevallen meer gedetailleerde informatie per post of mail.

Personeel

Lara Clarkson zal met ingang van heden, naast haar docentschap Frans, ook taken op zich nemen als assistent afdelingsleider leerjaar 5&6. Verdeeld over de week gaat zij een volle dag aan onder meer duurzaamheid, de rekentoets en de werkzaamheden rond het examen besteden.  

Luizen

Niet alleen een probleem op de basisschool, maar de luis is ook met enige regelmaat een ongenode gast op het Cygnus. Het is aan te raden om af en toe uw zoon of dochter daarop te controleren. Mocht u met die nare beestjes geconfronteerd worden, handel dan conform het protocol, dat u vindt via de link: http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?pid=104

Scientology

We hebben een nieuwe overbuurman: de Scientology church. De school is met hen in gesprek, waarbij het uitgangspunt is dat de kerk geen invloed heeft of uitoefent op onze leerlingen.

Conrectorenconferentie

Afdelingsleider Thomas Peters is op donderdagmiddag 16 en vrijdag 17 november niet aanwezig vanwege de jaarlijkse conferentie van conrectoren van de zelfstandige gymnasia.

Biologie: symposium & anatomische les en Zwinderman

Op donderdag 2 november woont een tiental biologieleerlingen uit de vijfde klas een scholierensymposium bij in het AMC. Op 16 november is er voor een selecte groep ook nog een Anatomische les in het Concertgebouw.

Ouderavond

Onder auspiciën van de Ouderraad wordt op dinsdag 7 november een ouderavond verzorgd door Qpido over sexting en grooming. Aanvang is 19.30uur in de aula op de vierde verdieping Alle belangstellende ouders heten we van harte welkom. Neem alvast een kijkje op de website: https://www.qpido.nl/

Dag van de Franse Taal

Op donderdag 9 november 2016 is het weer tijd voor de landelijke Dag van de Franse taal. Honderden scholen in het hele land staan op die dag in het teken

van de Franse taal en cultuur. De docenten Frans organiseren in de pauzes speciale evenementen, zoals een quiz.

Schoolfeest leerjaar 1 en 2

Op vrijdag 10 november is er weer het traditionele Schoolfeest voor leerjaar 1 en 2. Een belangrijke mijlpaal voor de eersteklassers. Het feest begint om 20.00 uur en is uiterlijk om 23.30 uur afgelopen. Het thema is dit keer: “Ik hou van Holland”!

Huiswerkklas

Het Cygnus biedt op twee middagen huiswerkklas: dinsdag en woensdag van 14.20 tot 17.00 uur. Hiervan wordt met name door eerste- en tweedeklassers gebruik gemaakt. De begeleiding is in handen van Sigzaima Niklas. Leerlingen kunnen in rust zelfstandig werken en Sigzaima ondersteunt hen bij het plannen van hun werk. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 14 november. Sigzaima wil heel graag plenair beginnen, dus doet zij een plenaire opening om 14.20 uur (want dan is er al een klas vrij) en een om 15.10 uur (als de overige eerste- en tweedeklassers klaar zijn).

Leerlingen leggen zich natuurlijk wel vast, voor een of twee middagen in de week. Zij mogen zichzelf aanmelden, maar ouders kunnen hun kind(eren) ook aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taaldorp Duits

De derdeklassers bevinden zich op maandag 20 november in een virtueel dorp, gesitueerd  in Duitsland. Er is van alles te doen in het nagebootste dagelijkse dorpsleven en natuurlijk wordt er enkel en alleen Duits gesproken. De stations in het Taaldorp worden dan ook door native speakers Duits bemenst.

Toetsweek, herkansingen & inhaaltoetsen bovenbouw

De eerste toetsweek voor de bovenbouw staat gepland van vrijdag 17 t/m vrijdag 24 november. De herkansingen vinden plaats op maandag 11 december. Ook gemiste toetsen kunnen op 11 december ingehaald worden. Na afloop van dit herkansings- en inhaaltoets-moment is er weer gewoon les.

Alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 & 6 dienen hun aanvraag voor herkansingen en inhaal-toetsen op woensdag 6 december vóór 16.00 uur te hebben ingediend in de daartoe strekkende enquête op Moodle.

Het aantal herkansingen is vergroot. In de leerjaren 4 en 5 heeft elke leerling na elk blok een herkansing over het betreffende blok. In de zesde hebben de eindexamenkandidaten een herkansing na blok 1 (over blok 1) en twee na blok 2 (over blok 2).

Wiskunde B-dag

Op vrijdag 17 november wordt voor de leerlingen uit leerjaar 5 met wiskunde B in hun pakket de wiskunde B-dag georganiseerd. Leerlingen gaan landelijk in de slag met opgaven, die ze groepsgewijs tot een goed einde moeten brengen. Het behaalde cijfer telt mee als praktische opdracht voor het School Examencijfer

IDFA

Op dinsdag 21 november gaan de leerlingen van de leerjaren 1 en 2  ’s-middags naar hat IDFA documentaire-festival om een docu over een fascinerend onderwerp op groot scherm in de bioscoop te aanschouwen. De leerjaren 3 t/m 6 sluiten hun (toets)week daarmee af op vrijdag de 24e november.

Huiswerkavond leerjaar 1

Op woensdag 22 november organiseren Thomas Peters en Karin Nijman een avond voor geïnteresseerde ouders van eersteklassers over manieren om de leerling te helpen bij het maken en leren van het huiswerk. Aanvang: 19.30 uur.

Blok 2

Blok 2 begint op maandag 27 november. In deze week vergaderen de docenten over de onderbouwklassen en is er op woensdag en donderdag een verkort rooster van kracht. Kort daarna wordt het rapport meegegeven aan uw kind. De rapportvergaderingen voor de bovenbouw zijn na de herkansingsochtend op donderdag 14 en vrijdag 15 december, met ook weer een verkort rooster.

Wellicht kunt u deze of volgende week eens even de tijd nemen om samen met uw zoon of dochter de tot nu toe behaalde cijfers in Magister te bekijken en zo nodig een plan te maken voor het voorbereiden van de komende toetsen in deze eerste periode.

Beroepenvoorlichting

Voor de leerlingen van leerjaar 3 organiseren we op dinsdag 28 november tussen 15.20 en 17.00 uur een informatieve middag waar ouders vertellen over hun beroep in relatie (al dan niet) tot de opleiding die ze gevolgd hebben. Dit doen we in het kader van het profielkeuzetraject van onze derdeklassers.

Sinterklaas

Dinsdag 5 december bezoekt Sinterklaas met zijn staf en mijter onze school. Bengels en deugnieten zijn dus gewaarschuwd! Vanaf 13.00 uur vieren de leerlingen Sinterklaas op geheel eigen wijze.

Voorlichting COC

In week 49, van 4 t/m 8 december, verzorgt het COC weer een aantal lessen in het kader van voorlichting over homoseksualiteit. Op 8 december wordt ook aandacht geschonken aan Paarse Vrijdag met de uitgifte van een speciale jeugdkrant.

Aanpakavond

Op dinsdagavond 12 december, aanvang 19.30 uur, is er een zogenaamde “aanpakavond” voor de ouders van de leerlingen uit de tweede klas. Het thema van de ouderavond is ‘We pakken het aan!’
Na de rapportvergaderingen zullen geselecteerde leerlingen en ouders hiervoor uitgenodigd worden. Ouders, leerlingen en school wisselen van gedachten over de vraag hoe de leerlingen thuis het best geholpen kunnen worden bij hun huiswerk en een effectieve voorbereiding op de toetsen. De nadruk ligt op de ontwikkeling van schoolse vaardigheden (executieve functies).

Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met structurele, algemene zaken en het verbeteren van de communicatie tussen de schoolleiding en de ouders.
Het adres voor alle leerjaren waarnaar u vragen, opmerkingen, ideeën etc. kunt mailen is:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op de Cygnus website vindt u onder de kop “ouderraad” de verslagen van de ouderraadsvergaderingen.