De ouderraad heeft de ambitie om tweemaal per jaar inspirerende mensen op het vlak van wetenschap, kunst en cultuur en maatschappij uit te nodigen, die vertellen over een actueel onderwerp. De avonden zijn bestemd voor ouders/verzorgers, docenten en leerlingen. Tot nu toe zijn de onderstaande avonden georganiseerd: