logo magister 6-1De nieuwe versie van Magister M6, is platformonafhankelijk (verlost van Silverlight) waardoor u Magister ook goed kunt benaderen met smartphones en tablets. 
Het adres van M6 is: https://zaam.magister.net
Via uw app store kunt u de Magister 6 app downloaden. De Magister app werkt alleen met de inloggegevens van de leerling.

Magister voor leerlingen

Cijfers en absentiegegevens kun je inzien in Magister.

Persoonlijke inloggegevens

Leerlingen van leerjaar 1 en nieuwe leerlingen van leerjaar 2 t/m 6 krijgen de gegevens in een brief aan hun ouders.​Zorg ervoor dat de gegevens goed bewaard worden. Wanneer je om hulp vraagt voor het inloggen, zullen wij je eerst verwijzen naar de gegevens in de brief.

Aan de cijfers die in het systeem staan kunnen geen rechten worden ontleend. Op de rapportvergaderingen worden de cijfers vastgesteld. Tot dat moment zijn wijzigingen mogelijk. 

 

 

Magister voor ouders

In het leerlingvolgsysteem Magister kunnen ouders èn leerlingen de persoonlijke absenties en cijfers inzien.

De ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een brief met inloggegevens tijdens de mentormiddag/avond in de eerste week van november. De brieven die wij niet persoonlijk kunnen overhandigen, worden per post verspreid.

Bewaart u de gegevens goed. Wanneer u om hulp vraagt bij het inloggen, zullen wij u eerst verwijzen naar de brief.

Aan de cijfers die in het systeem  staan kunnen geen rechten worden ontleend. Op de rapportvergaderingen worden de cijfers vastgesteld. Tot dat moment zijn wijzigingen mogelijk.​